Usnesení:0504/12-R

Z Lepší Praha 7
Přejít na: navigace, hledání


Usnesení rady: Návrh na jmenování nového člena komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky na PO MŠ Praha 7, Nad Štolou 6.

č. 0504/12 ze dne 2012/07/18

Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Návrh na jmenování nového člena komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky na PO MŠ Praha 7, Nad Štolou 6
 2. Odvolává
  1. člena konkurzní komise, zástupce za oblast státní sp. a školství, ÚMČ Praha 7 , pana Mgr. Filipa Kuchaře, který byl usnesením Rady MČ P-7 č. 0498/12-R ze dne 26.06.2012 jmenován pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky na PO MŠ Praha 7, Nad Štolou 6
 3. Souhlasí
  1. se jmenováním zástupce za oblast státní sp. a školství, ÚMČ Praha 7 , pana Ing. Josefa Duška za člena komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky na PO MŠ Praha 7, Nad Štolou 6
 4. Jmenuje
  1. za člena komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky na PO MŠ Praha 7, Nad Štolou 6:
   1. Ing. Josefa Duška ( za oblast státní sp. a školství, ÚMČ Praha 7 )
 5. Ukládá
  1. Určen: TAJ Dušek Josef Ing.
   1. Úkol: vystavit jmenovací dekret dle tohoto usnesení novému členu konkurzní komise.
   2. Termín: 18.07.2012
 • starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
 • zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán

Usnesení na webu Prahy 7: http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=19544&dlOrgan=1

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Tvorba obsahu
Nástroje