Sportovní hala

Z Lepší Praha 7
Verze z 10. 8. 2013, 09:54; Jiří Kubíček (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Objekt slouží jako sportovní basketbalová a tréninková hala se zázemím. Nachází se na Letné poblíž fotbalového stadionu AC Sparta Praha fotbal, směrem ke Stromovce. Jedná se o komplex dvou víceúčelových sportovních hal (hlavní hala, tréninková hala), každá z nich s rozměry hrací plochy 40 x 20 metrů (házená, futsal) a 28 x 15 metrů (basketbal). Hlavní hala má kapacitu 2700 diváků, z toho 1700 sedadel a 1000 míst ke stání. Tréninková hala má kapacitu až 200 diváků. Tato hala na Letné patří mezi nejznámější a také nejvyhledávanější víceúčelové sportovní haly v České republice. Pořádají se zde nejen sportovní, ale také společenské akce.

Hl. m. Praha nabylo výše uvedenou nemovitost kupní smlouvou č. KUX/23/10/008322/2010 ze dne 30.11.2010, uzavřenou se společností ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA, IČ: 430 05 802, jako prodávajícím, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/72 ze dne 16.09.2010. Následně byla dne 10.12.2010 mezi hl. m. Prahou a Městskou částí Praha 7 uzavřena smlouva o výpůjčce č. VYP/23/10/008356/2010, za účelem umožnit Městské části Praha 7 užívat výše uvedené nemovitosti v době do svěření předmětného majetku této městské části. K realizaci svěření nedošlo a od tohoto záměru bylo odstoupeno. Na základě usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0847/11-R z jednání č. 55, ze dne 25.11.2011 bude výše uvedená smlouva o výpůjčce ukončena dohodou ke dni 31.12.2011.

Občanské sdružení SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA, IČ: 269 99 111, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Těšnov 1, PSČ: 110 00, zastoupené předsedou sdružení Mgr. Markem Kučerou, žádá o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 20 let s možností prodloužení o dalších 10 let. Výše navrhovaného nájemného činí částku 100 Kč/m2/rok. Podle důvodové zprávy je uvedená výše nájemného ve výši ceny v místě a čase obvyklé při pronajímání sportovišť v majetku hl. m. Prahy a nezakládá veřejnou podporu. Takto stanovená výše nájemného se odvíjí od výše nájmu při pronájmu obdobných zařízení a zohledňuje a podporuje provozování nevýdělečné činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Záměr na pronájem předmětného objektu byl na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy zveřejněn v období od 4.11. do 22.11.2011, a zůstal bez reakce. Účelem využití předmětného objektu bude zajištění provozování sportovní haly a pořádání sportovních ligových utkání a mezinárodních zápasů, což je v souladu s dosavadním účelem využití tohoto objektu.

Občanské sdužení Sportovní areál Praha vypsalo výběrové řízení s předpokládanou cenou zakázky 190 milionů Kč. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly Letná spočívající v následujících stavebních pracích: úprava hrací plochy haly a tribun diváků včetně demolice stávající malé tribuny haly s ohledem na nové řešení prostoru, zřízení technologického suterénu a skladových prostor, vybudování nového zázemí sportovců, demolice části objektu a výstavba nového objektu s komunikačním jádrem a technologickými provozy, zateplení fasády celého objektu včetně zateplení střešního pláště, rekonstrukce uličního traktu tribuny, kompletní výměna všech technologických zařízení a inženýrských sítí, statické vynesení stávající konstrukce ocelového příhradového zastřešení, úpravy a zesílení střešní příhradové konstrukce dle platných norem, protipožární ochrana ocelové střešní konstrukce. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací ve stupni „studie proveditelnosti“ –, zakázkové číslo 120101, zpracovaná ARW pb, s.r.o.

Výběrové řízení organizovala společnost ML Compet,a.s., známá z případu s Davidem Rathem.

Sdružení sídlí na adrese Těšnov 1 v domě, který patří společnosti Charouz Group. Pan Charouz je napojený na hokejovou Spartu.

Předsedou sdužení je pan Mgr. Marek Kučera, který je jednatelem a společníkem USK basketbal s.r.o. a předsedou správní rady Nadace KOŠE PROTI DROGÁM IČ: 271 93 870. V dozorčí radě nadace jsou Ing. Martin Kocourek, Mgr.Ing. Michal Kraus, JUDr. Miroslav Jansta, Ing. Richard Háva, Ing. Ivan Zach, Mgr. Jiří Snášel a Radovan Šteiner, zřizovatelem je Česká basketbalová federace, občanské sdružení IČ: 457 70 778. O členech dozorčí rady se zmiňuje server Hradní partička

V ČR bude MS basketbalu v kategorii muži do 19 let. [1] [2]

Obsah

2013

1.-11.8.2013
Mistrovství světa v bastebalu mužů do 19 let se koná v O2 areně.
20.7.2013
splatnost zálohy MHMP na zhodnocení ve výši 42.000.000 Kč
25.6.2013
schvaluje Rada (primátor Hudeček) uzavření dodatku týkajícího se kompenzace zhodnocení předmětu nájmu ve výši 286.000.000 Kč, kdy pronajímatel zaplatí nájemci dvě zálohy s následující splatností 1. záloha ve výši 42.000.000 Kč se splatností 20.7.2013 a 2. záloha ve výši 40.000.000 Kč se splatností 20.3.2014.
13.6.2013
vyjádření, že na stavebním úřadu je projednávána žádost o prodloužení lhůty výstavby s novým termínem dokončení 30.6.2014.
31.5.2013
Předpokládaný datum kolaudace haly dle smlouvy o dílo.
20.5.2013
Předpokládáný datum dostavby haly dle smlouvy o dílo.
31.3.2013
Předpokládáný datum dostavby části haly nutné pro mistrovství dle nájemní smlouvy.

2012

16.11.2012
Uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo pro samostatné vyúčtování čerpání dotace
18.10.2012
MŠMT sděluje, že dotace rozhodně nebude v požadované výši.
8.10.2012
podepsána smlouva o dílo se subjektem „Sdružení hala Letná“, vedoucí účastník Metrostav a.s. a člen sdružení HOCHTIEF CZ a.s., přičemž celková hodnota zakázky má být 238 483 346 Kč bez DPH.
1.7.2012
Sportovní areál Praha se stává plátcem DPH
17.5.2012
Otevírání obálek a vyhodnocení veřejné soutěže
4.5.2012
Usnesení rady MHMP 577 - povolení výjimky rekonstrukce sportovní haly Letná
Usnesení rady MHMP 575 - povolení výjimky - podchytávka střešní konstrukce v objektu
2.5.2012
Prodloužení termínu pro otevírání obálek s nabídkami
30.3.2012
Vypsána veřejná zakázka občanského sdružení Sportovní areál Praha Rekonstrukce sportovní haly Letná za 190.000.000,- Kč.
27.3.2012 
Usnesení rady MHMP 353 - nesouhlasí se svěřením sportovní haly s pozemky Praze 7
1.2.2012 
Usnesení rady 0095/12 - pořádání basketbalového turnaje pro žáky ZŠ a osmiletých gymnázií z Prahy 7, ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA proplaceno max 8.000,-
17.1.2012 
Usnesení rady 0028/12 - zrušení pracovní skupiny na přípravu koncepce budoucího provozu a správy sportovní haly na Letné

2011

13.12.2011 
Usnesení rady MHMP 2054 - uzavření nájemní smlouvy s občanským sdružením SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA, IČ: 26999111 na dobu určitou 20 let s možností prodloužení o dalších 10 let za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok
25.11.2011 
Deklarace zájmu právního zástupce občanského sdružení Sportovní areál Praha JUDr. Jana Vondráčka o uzavření nájemní smlouvy na halu.
25.11.2011 
Usnesení rady 0847/11 - návrh k ukončení smlouvy o výpůjčce budovy dohodou ke dni 31.12.2011
4. - 22.11.2011 
Na úřední desce uveřejněn záměr pronajmout halu občanskému sdružení Sportovní areál Praha.
10.11.2011 
Dopis MHMP starostovi o nesvěření haly Praze 7.
8.11.2011 
Usnesení rady 0788/11 - realizace akce pod názvem "Praha 7 v pohybu", ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA proplaceno max 40.000,-
18.10.2011 
Usnesení rady 0717/11 - pořádání florbalového turnaje žáků a žaček 6. - 9. tříd ZŠ a gymnázií z Prahy 7, ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA proplaceno max 35.000,-
25.9.2011 
Sportovní areál Praha žádá MŠMT o dotaci na 100.000.000 při předpokládaných nákladech 190.000.000,-
21.6.2011 
Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP nepřijal usnesení ke svěření sportovní haly Praze 7.
14.6.2011 
Starosta doplňuje podklady pro výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP ke svěření sportovní haly Praze 7.
24.5.2011
Usnesení rady 0393/11 - zpracování ekonomické analýzy provozu sportovní haly na Letné společností BDO Audit s.r.o. za cenu 230.000,- Kč bez DPH.
Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP projednal svěření haly Praze 7 za účasti starosty.
22.3.2011 
Usnesení rady 0195/11 - zřízení pracovní skupiny na přípravu koncepce budoucího provozu a správy sportovní haly na Letné
1.2.2011 
Usnesení rady 0066/11 - pořádání basketbalového turnaje pro žáky ZŠ a osmiletých gymnázií z Prahy 7, ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA proplaceno max 10.000,-

2010

21.12.2010 
Rada MČ Prahy 7 schvaluje smlouvu "o přenechání nemovitosti č.p. 1080 Nad Král. oborou 51 včetně souvisejících pozemků za účelem provozování sportovního zařízení" s původním majitelem, občanským sdružením ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA a to za cenu 1000 Kč měsíčně.
10.12.2010 
Smlouva o výpůjčce mezi MHMP a ÚMČ Praha 7 č. VYP/23/10/008356/2010
7.12.2010 
Žádost starosty o svěření haly Praze 7
30.11.2010 
Odkoupení haly do majetku hl. města Prahy za cenu 116.321.634,- Kč na základě smlouvy KUX/23/10/008322/2010 Soubor:KS AC Sparta - HMP.pdf
15.10. - 16.10.2010 
Komunální volby
21.9.2010 
Usnesení rady 0869/10 - pořádání florbalového turnaje žáků a žaček 6. - 9. tříd ZŠ a gymnázií z Prahy 7, ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA proplaceno max 35.000,-
16.9.2010 
Rozhodnutí zastupitelstva MHMP č. 40/20
7.9.2010 
Rozhodnutí rady MHMP 1554 - úplatné nabytí budovy č.p. 1080 a pozemků k.ú. Bubeneč z vlastnictví ASSOTIATION CLUB SPARTA PRAHA do vlastnictví hl.m. Prahy, podkladem je žádost Prahy 7
6.9.2010 
Schválení radou 0832/10
Schválení zastupitelstvem
2.9.2010 
Žádost starosty
24.6.2010 
Darovací smlouva č. DAG/61/04/002695/2010 MHMP Program II/2 Č.proj. 2002/2 Přidělená částka 200 000,-Kč Účel daru Rekonstrukce výměníkové stanice ve sportovní hale na Letné, termín vyúčtování do 31.1.2011 text smlouvy
19.1.2010 
Usnesení rady 0046/10 - pořádání basketbalového turnaje pro žáky ZŠ a osmiletých gymnázií z Prahy 7, ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA proplaceno max 10.000,-

2009

24.7.2009 
Darovací smlouva č. DAG/61/04/001657/2009 MHMP Program II/2 Č.proj. 2002/2 Přidělená částka 1 000 000,-Kč Účel daru Rekostrukce sociálního zařízení přední a zadní části haly na Letné není zřejmé, zda jde o tuto halu, termín vyúčtování do 31.1.2010 text smlouvy

1998

1998 
Kolaudace stavebních úprav - nový vstup z ulice, stavební úpravy šaten a WC

1990

17.4.1990 
Kolaudace stavby "Rekonstrukce a přístavba haly TJ Sparta ČKD"

1985

18.7.1985 
Povolení stavby "Rekonstrukce a přístavba haly TJ Sparta ČKD"

1965

2.11.1965 
Hala byla kolaudačním rozhodnutím uvedena do trvalého provozu - užívaní
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Tvorba obsahu
Nástroje