Historie verzí stránky „Mapy“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 10. 2. 2013, 16:07Jiří Kubíček (diskuse | příspěvky)‎ . . (+772)‎ . . (Založena nová stránka: Mapy Holešovic a Buben ; pražský geoportál : doprava, energetika, hluk, 3d model, sítě, ortofotomapy, stabilní katastr : dostupné online: http://www.geoportalpr…)
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Tvorba obsahu
Nástroje