Historie verzí stránky „Architektonicky cenné stavby a soubory“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 25. 8. 2012, 05:59Jiří Kubíček (diskuse | příspěvky)‎ . . (+2 158)‎ . . (Založena nová stránka: Příloha [http://www.urm.cz/cs/uzemne_analyticke_podklady Územně analytických podkladů] [http://www.urm.cz Útvaru rozvoje hl. m. Prahy] [http://www.urm.cz/upload…)
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Tvorba obsahu
Nástroje