Konspirační a propůjčené byty StB

Z Lepší Praha 7
Přejít na: navigace, hledání
adresa PB/KB krycí názov registračné číslo odbor kategória dátum zaevidovania dátum archivovania
? Letná 70052
? Kuba 70083
? Belveder 70109
? Letná 70247
? Belveder 70109
? Veletrh 70148
? Sparta 70167
? Oko 70416
? Kuba 70429
Schnirchova 22, Praha Ropa 70456 D2 PB 06.09.1969 22.12.1972
Veletržní 29/484, Praha Veletrhy 70479 X1 KB 12.03.1971 14.03.1978
Veletržní 6, Praha Veletrh 70535 37 KB 11.05.1973 27.11.1981
Ovenecká 23, Praha Kahira 70542 23 PB 05.09.1973 04.04.1975
U Smaltovny 16, Praha Smalt 70544 26 PB 08.10.1973 26.07.1977
Letná Umělecká 1003/1, Praha Chlum 70556 23 PB 17.09.1974 22.05.1979
Osadní 1466/3, Praha Osada 70566 23 KB 29.04.1975 26.06.1986
U měšťanského pivovaru 12, Praha Průhon 70567 37 KB 29.04.1975 27.11.1981
U parního mlyna 4/1416, Praha Mlynář 70589 96 KB 24.06.1976
Na Maninác 24/1062, Praha Manin 70599 23 PB 03.11.1976 22.05.1979
Schnirchova 22, Praha Park 70602 96 PB 27.01.1977 03.05.1978
Jankovcova 1191/27, Praha Garda 70635 23 KB 26.03.1979 26.06.1989
Schnirchova 27, Praha Javory 70690 26 KB 23.12.1981
Veletržní 11, Praha Pekař 70712 26 PB 28.09.1983 26.06.1986
Ul. pplk. Sochora 34, Praha Oko 70717 23 KB 25.11.1983 20.08.1986
Veverková 14, Praha Krab 70761 31 KB 02.01.1987


Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad zväzkov prepožičaných a konšpiračných bytov Hlavnej správy rozviedky (I. správy) uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy. V prvej fáze (november 2012) ide o zväzky evidované od septembra 1969 do 31. decembra 1989.

Prepožičané a konšpiračné byty slúžili I. správe na jej operatívnu činnosť. Držiteľmi prepožičaných bytov boli tajní spolupracovníci ŠtB, ktorí svoj byt alebo jeho časť, ale aj svoju chatu či kanceláriu v čase svojej neprítomnosti požičiavali rozviedke. Tá ich využívala najmä na stretavanie sa jej príslušníkov s inými tajnými spolupracovníkmi. Držiteľmi konšpiračných bytov boli príslušníci rozviedky, ktorým bol na ich pravú alebo kryciu identitu pridelený byt slúžiaci len na operatívnu činnosť rozviedky - na stretávanie sa s tajnými spolupracovníkmi, ale aj na ubytovanie a školenie príslušníkov rozviedky.

Prehľad zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov zahŕňa registračné číslo zväzku, odbor zakladajúci zväzok, kategóriu (prepožičaný byt – PB / konšpiračný byt – KB), krycí názov zväzku, dátum zaevidovania zväzku, dátum uloženia zväzku do archívu. V prípade absencie niektorých údajov ide o údaje, ktoré buď neboli vo zväzku uvedené alebo sa v prípade údajov o uložení zväzku do archívu týkajú zväzkov uložených po 31. 12. 1989.

http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/1-sprava/zvazky-pb-a-kb.php http://www.abscr.cz/cs/svazky-konspiracnich-a-propujcenych-bytu-svazky-radu-7

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Tvorba obsahu
Nástroje